Spring naar de inhoud

Volwassenen

In het atelier beeldhouwen en ruimtelijke kunst …

… onderzoek je wat creëren in de ruimte betekend. Je laat je leiden door diverse materialen en technieken eigen aan de beeldhouwkunst.

Kappen in steen

Klieven in hout

Vormen in klei

Omzetten via mallen

Assembleren met diverse materialen

Kortom stof tot maken

Je reflecteert over vorm en ruimte via voelen, waarneming en ontdekt het onverwachte.

De leraar begeleidt je individueel en in een groep. Je legt een traject af op jouw tempo en komt tot ontwikkeling van jouw eigen ruimtelijke taal.

Een wereld waar Ruimte, Materie en Vorm elkaar ontmoeten.

Lestijden

10 lesuren/week:

Dinsdag Donderdag
Gent - Hoofdgebouw 13:00 > 17:30 13:00 > 17:30

Toelatingsvoorwaarden

Vanaf 18 jaar op 31/12 van het schooljaar waarvoor ingeschreven wordt.

Duur

4de graad: 4 jaar
Specialisatie: 2 jaar

Inschrijvingstarieven

18 t.e.m. 24 jaar: 336 euro*
Vanaf 25 jaar (op 31 december): 498 euro / 336 euro*
uitpas kansentarief: 100 euro
Ontwerpschetsen: Studenten LUCA (t.e.m. 24 jaar), KULeuven en Odisee: 232 euro

 

 

* De voorwaarden voor verminderd inschrijvingsgeld.
* Voor elke volwassene van 18 t.e.m. 24 jaar wordt automatisch het verminderd inschrijvingstarief toegepast.
Meer informatie

Wil je meer info over online inschrijven? Stappenplan voor inschrijvingen

Wens je in te schrijven met de UiTPAS aan kansentarief?
Neem dan contact op met het secretariaat.

In de lessen beeldende en audiovisuele cultuur...

..wordt elke les gekoppeld aan de voorstelling en bespreking van hedendaagse kunstwerken die vormelijk en/of inhoudelijk aansluiten bij de vorige les.


Deze kortlopende studierichting wordt gespreid over 3 jaren en dus 3 delen.
 
Deel 1 bestaat uit 10 lessen over de kunst gaande van de prehistorie tot en met de gotiek en wordt gevolgd door de 2de jaars.
Deel 2 bestaat uit 10 lessen over de kunst vanaf de Renaissance tot en met de 19de eeuwse kunststromingen en wordt gevolgd door de 3de jaars.
Deel 3 bestaat uit 10 lessen over de kunst van de 20ste eeuw en wordt gevolgd door het eerste jaar specialisatie.
 
Je probeert de lessen bij te wonen en zelfstandig notities te nemen en uit te werken, afbeeldingen (en eventuele bijkomende documentatie) op te zoeken en te reflecteren niet alleen over de kennis en inzichten die je verwerft, maar ook over de persoonlijke beleving van de les en van de kunstwerken zelf, evenals over eventuele toepassingen naar je eigen artistiek werk toe.
 
Je gaat na elke les op zoek naar een hedendaags kunstwerk dat vervolgens in de volgende les aan bod kan komen.

Een beeldende kijk op het verleden!

Lestijden

Theoretische cursus – 11 lessen/jaar. Je kan kiezen uit 2 lesmomenten, nl. dinsdagnamiddag of donderdagavond:

 1 les om de 3 weken

Dinsdag Donderdag
Gent - Hoofdgebouw (dinsdag of donderdag; 1 les om de 3 weken) 13:30 > 16:30 18:00 > 21:00

Toelatingsvoorwaarden

Vanaf 18 jaar op 31/12 van het schooljaar waarvoor ingeschreven wordt.

Duur

3 jaar

Inschrijvingstarieven

429 euro / 265 euro*
uitpas kansentarief: 86 euro

* De voorwaarden voor verminderd inschrijvingsgeld.
* Voor elke volwassene van 18 t.e.m. 24 jaar wordt automatisch het verminderd inschrijvingstarief toegepast.
Meer informatie

Wil je meer info over online inschrijven? Stappenplan voor inschrijvingen

Wens je in te schrijven met de UiTPAS aan kansentarief?
Neem dan contact op met het secretariaat.

Sint-Lucas Academie