JEROEN FRATEUR

  FEMKE DIERYCK

GERDA SAELENS

VOLG ONS  

+ SECRETARIAAT@SINTLUCASACADEMIE.BE

Secretariaat en inschrijvingen:

Ingelandgat 34

9000 Gent

tel. 09 233 80 34

 

Tweede toegang:

via de poort Oude Houtlei 13/H

9000 Gent

secretariaat

 

openingsuren

op dinsdag, woensdag en donderdag

14.00u > 20.00u

op zaterdag

09.00u > 12.00u

 

© SINT-LUCAS- ACADEMIE GENT // JEROEN FRATEUR

< stap terug

< HOME

ATELIER FOTOKUNST

atelier voor volwassenen vanaf 18 jaar

 

In het atelier fotokunst ontwikkel je een persoonlijke beeldtaal. Techniek is hierbij geen doel op zich maar een middel om jouw beelden vorm te geven. Een leraar begeleidt je in jouw individueel proces zodat je evolueert tot een autonoom beeldenmaker of kunstenaar. Het atelier fotokunst is een open atelier met ruimte voor je eigen parcours: de kunst van het fotograferen en fotografie als kunst.

 

In het eerste jaar van de Vierde Graad worden aan de hand van concrete opdrachten en oefeningen de basistechnieken van de fotografie bijgebracht, zowel digitaal (opnametechniek en beeldverwerking met Adobe Lightroom) als analoog (donkere kamer). Op die manier wordt de leerling vlug wegwijs gemaakt in de mogelijkheden van het medium.

 

Gedurende de volgende jaren komen alle aspecten van en richtingen in de fotografie aan bod. De fototechniek wordt verder uitgediept in functie van een eigen parcours. Ook studiofotografie komt aan bod.

Centraal staan onderzoek naar thema en inhoud.

Er worden workshops, thematische projecten en foto-excursies ingericht waarbij het beeldende/inhoudelijke, het technische en het beeld-analytische worden geïntegreerd.

Lezingen door gastsprekers, bezoek aan musea en tentoonstellingen zorgen voor een bredere kijk op fotografie en kunst.

Elke leerling kiest binnen het eigen ‘keuzeproject’ een mentor. In persoonlijke gesprekken wordt de visie op fotografie en het individuele parcours van de leerling nauwlettend opgevolgd.

Er wordt voor een open structuur geopteerd waarbij de leerling constant in contact komt met alle leraren en ook met de collega-leerlingen.

 

De leerling dient op het einde van de cyclus van vier jaar de leerplandoelstellingen te hebben bereikt, dit op eigen tempo en naargelang eigen mogelijkheden. De leerling wordt in staat geacht de verworven kennis, ervaring en inzichten te verenigen in een persoonlijk eindwerk om ten slotte door te stromen naar de Specialisatiegraad.