JEROEN FRATEUR

  FEMKE DIERYCK

GERDA SAELENS

VOLG ONS  

+ SECRETARIAAT@SINTLUCASACADEMIE.BE

Secretariaat en inschrijvingen:

Ingelandgat 34

9000 Gent

tel. 09 233 80 34

 

Tweede toegang:

via de poort Oude Houtlei 13/H

9000 Gent

secretariaat

 

openingsuren

op dinsdag, woensdag en donderdag

14.00u > 20.00u

op zaterdag

09.00u > 12.00u

 

© SINT-LUCAS- ACADEMIE GENT // JEROEN FRATEUR

< stap terug

< HOME

ATELIER TEKENKUNST

atelier voor volwassenen vanaf 18 jaar

 

Tekenen… een boeiende interactie tussen hand en hoofd

IIn dit atelier leer je waarnemen, analyseren, vatten, conceptualiseren, vertellen en verbeelden. Vorm geven aan inhoud door middel van tekenen staat er centraal.

De leraar begeleidt en motiveert je persoonlijk in dit beeldend proces.

Door vorm- en natuurstudie en verwerken van concrete en abstracte thema's leer je de beeldaspecten kennen en gebruiken. Oefening, onderzoek en experiment met diverse teken-, schilder- en grafische materialen en technieken leiden tot meesterschap.

 

In het atelier tekenkunst is jouw interesse het uitgangspunt, jouw beeldend proces de essentie en de tekenkundige uitwerking van jouw verhaal het doel.

Het contact met leraren en medeleerlingen en de gesprekken rond het werk van oude, moderne en hedendaagse kunstenaars werken er verrijkend.

 

De samenwerking met het atelier grafiek zorgt voor extra mogelijkheden en het cross-over atelier biedt je gerichte lessen rond portret en levend model. Je kan jouw tekenkundige verworvenheden ook aanvullen met discipline overschrijdend onderzoek in andere ateliers.