Spring naar de inhoud

Klokkenluidersmeldpunt

(niet voor leerlingen en ouders)

meldpunt inbreuken op de wetgeving en EU-regelgeving bescherming in de werkomgeving betreffende:

  • verbaal geweld
  • fysieke agressie
  • grensoverschrijdend gedrag
  • enz.

onze KLOKKENLUIDERSREGELING
Op 23 oktober 2019 nam het Europese Parlement de zogenaamde Klokkenluidersrichtlijn aan. Deze
richtlijn heeft de bedoeling om personen te beschermen die in hun werkomgeving verkregen
informatie over inbreuken op bepaalde EU-regelgeving melden.
Volgens het nieuwe decreet moet iedere onderwijsinstelling beschikken over een intern meldpunt.
De SINT-LUCASACADEMIE is als (onderwijs)instellingen van een bestuur dat lid is van Katholiek
Onderwijs Vlaanderen automatisch aangesloten bij het interne meldpunt van Katholiek Onderwijs
Vlaanderen.

INTERN MELDPUNT:
e-mail: klokkenluider@katholiekonderwijs.vlaanderen
adres: Guimardstraat 1, 1040 Brussel
telefoonnummer: 02 507 07 12


Wie kan melden?
Elke persoon die in het kader van een werkrelatie informatie heeft verkregen over inbreuken, kan
een melding doen bij een meldpunt. Het gaat dan in de eerste plaats om werknemers, zowel
statutaire als contractuele personeelsleden maar ook om anderen zoals sollicitanten, stagiairs en
(onder)aannemers en leveranciers.
Let op: leerlingen en hun ouders kunnen geen gebruik maken van de klokkenluidersregeling! Zij kunnen geen melding doen bij een meldpunt voor klokkenluiders. Voor hen geldt de gewone klachtenregeling.


Extern meldpunt
Als een melding bij het interne meldpunt niet het gehoopte resultaat brengt, dan kan ook een
melding gedaan worden bij een extern meldpunt. Voor onze school wordt een beroep gedaan op
de Vlaamse Ombudsdienst. Het externe meldpunt ligt vast en kun je dus niet vrij kiezen.

Sint-Lucas Academie